mei 16, 2017

Algemene voorwaarden

Bij het overdragen van uw paard in training of bij deelname aan een les, lesdag, clinic,
workshop of enige andere lesvorm, verklaart de klant met onderstaande voorwaarden in te
stemmen.
Deze algemene voorwaarden kunnen steeds geconsulteerd worden op de website waardoor
verondersteld wordt dat iedere klant deze gelezen én goedgekeurd heeft.

 • Annulatie

  Annuleren kan, op voorwaarde dat deze schriftelijk gebeurt (per e-mail info@isabelvanlaer.be of
  per aangetekend schrijven). Om misverstanden te vermijden is de annulatie pas ontvankelijk na
  ontvangstbevestiging van Isabel Van Laer dat de annulatie aanvaard is.

  1. Annuleren van een privéles door de klant.

   Tot 24u vóór aanvang van de les is dit kosteloos, anders wordt de les volledig aangerekend.

  2. Annuleren van een les tijdens een lesdag door de klant.

   Tot 2 weken vóór de lesdag is dit kosteloos. Later wordt de les én de verplaatsingskost
   aangerekend, tenzij je zelf voor vervanging zorgt of Isabel het paard zelf laat trainen.

  3. Annuleren van een clinic of een workshop door de klant.

   – Annulatie van deelname tot een maand voor de datum is kosteloos.
   – Bij annulatie 3 weken voordien, is 50% van de totale som verschuldigd. Bij annulatie tot 2
   weken voordien 25%.
   – Bij annulatie minder dan 2 weken voor de datum, wordt er niets terugbetaald en/of is de
   volledige som verschuldigd. Het is wel mogelijk zelf een plaatsvervanger te zoeken. De klant
   dient Isabel Van Laer hiervan op voorhand op de hoogte te brengen.

  4. Annuleren van een privéles, lesdag, workshop of clinic door Isabel Van Laer

   Of een les, lesdag, workshop, clinic of andere activiteit al dan niet doorgaat hangt vaak af van het aantal deelnemers.
   Wanneer deze geannuleerd wordt door Isabel Van Laer, om eender welke reden ook, wordt het reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald.

  5. Annuleren van het brengen van een paard in training

   – Bij annulatie minimaal 2 maanden voor aanvang van de overeengekomen trainingsperiode worden geen kosten aangerekend.
   – Bij annulatie 1 maand voor aanvang van de overeengekomen trainingsperiode wordt ¼ van de totale trainingskost aangerekend.
   – Bij annulatie binnen de maand voor aanvang van de overeengekomen trainingsperiode wordt de helft van de totale trainingskost aangerekend.

Verplaatsen van de trainingsperiode is kosteloos mogelijk mits schriftelijk (per e-mail naar info@isabelvanlaer.be of per aangetekend schrijven) verzoek en onder volgende bijkomende voorwaarden:
– De aanvraag dient minimaal 1 maand voor aanvang van de overeengekomen trainingsperiode aangevraagd te worden.
– Indien later aangevraagd wordt er een kost van 150 EUR aangerekend.

 • Aansprakelijkheid

  1. Aansprakelijkheid van de klant en Isabel Van Laer:

   Het betreden van de infrastructuur en deelname aan eender welke activiteit al dan niet georganiseerd door Isabel Van Laer zelf, geschiedt op eigen risico.

   Isabel Van Laer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen evenals voor het verlies, diefstal of de beschadiging van goederen. De ruitersport staat gekend voor haar bijhorende risico’s. Een ruiter kan vallen en paarden kunnen trappen, bokken, bijten, ontsnappen, schade aanrichten, zichzelf verwonden enz. Voor de gevolgen hiervan kan Isabel Van Laer niet aansprakelijk gesteld worden. De eigenaar van het paard is te allen tijde verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door het paard aan derden, goederen, de locatie of zichzelf. Het is verplicht zelf voor een Familiale verzekering met een uitbreiding BA voor uw paard te zorgen.

   Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht. Het niet dragen ervan is op eigen risico en verantwoordelijkheid.

   Wordt materiaal achtergelaten bij Isabel Van Laer (trailer, auto en/of ander materiaal) gebeurt dit op eigen risico van de klant.

  2. Paarden in training

   – Isabel Van Laer is gehouden tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Zij gaat zoals een goede huisvader het betaamt om met al het in gebruik gegeven materiaal.- Alle paarden dienen fysiek in volledige gezondheid te verkeren. Zij dienen in orde te zijn met inentingen, ontworming, tandarts en hoefsmid.

   – Paarden dienen gechipt te zijn en in het bezit van het mutatieformulier.

   – Bij paarden met gedragsproblemen is een recent medisch verslag aangeraden. Zo kunnen medische oorzaken zoals rug-, tand-, knie-, peesproblemen, e.d. onmiddellijk uitgesloten worden.

   – Bij twijfel over de gezondheid of oorzaak van het gedragsprobleem zal Isabel Van Laer mits toestemming en op kosten van de eigenaar zelf een dierenarts, osteopaat, fysiotherapeut of hoefsmid consulteren.

   – Het gebruikelijke trainingsmateriaal dat u meegeeft, wordt achtergelaten in een zadelkast die op slot gaat. Eventuele schade aan dit materiaal door gebruik of diefstal is op eigen risico van de klant.

   – Bij paarden met trailerlaadproblemen is het aangeraden de eigen trailer achter te laten zodat het paard vertrouwd geraakt met deze trailer. De trailer wordt steeds achteraan op de weide geparkeerd. Deze weide is afgesloten met een slot, niettemin is het ten stelligste aangeraden om een trailerslot en/of wielklem te voorzien. Enige vorm van schade aangericht door het paard zelf aan de trailer is op risico van de klant.

   Zorg zelf dat u ook hiervoor verzekerd bent.

   – Bij eventuele schade aan het paard zelf of diefstal kan Isabel Van Laer niet aansprakelijk gehouden worden.

   – Isabel Van Laer behoudt zich steeds het recht om de training stop te zetten. De eigenaar is dan het trainingsbedrag verschuldigd voor de getrainde periode.

Trainingscentrum Isabel Van Laer – Ondernemingsnummer : 0822182490