mei 15, 2017

Trailerladen

Trailerladen hoeft geen probleem te zijn

Veruit het meest voorkomende probleem is trailerladen:

  • Niet of moeilijk de trailer op willen
  • Achteruit uit de trailer stuiven
  • Over de voorstang springen
  • Gaan liggen of omvallen
  • Door de achterstang breken
  • Simpelweg de trailer verbouwen

Nochtans staan jonge of wilde paarden er niet weigerachtig tegenaan. Waar gaat het dan fout? Men vergeet paarden te leren wat een trailer is. Men vergeet hen te leren laden en hoe ze zich horen te gedragen in een trailer. Wanneer de dag dan aanbreekt om op verplaatsing te gaan (veelal een wedstrijd, een verblijfsverandering of de dierenarts) is het niet verbazingwekkend dat het paard weigert of aarzelt. Volledig onterecht wordt deze aarzeling meestal beantwoord met geroep en getier waarbij men naar de longe of zweep grijpt en het paard onder heel wat druk alsnog de trailer in dwingt.

Het omgekeerde is echter ook mogelijk: met eten tracht met het paard de trailer in te lokken. Ook deze methode is gevaarlijk, want men lokt het paard letterlijk in de val. Het paard is zodanig bezig met de voeding dat de trailer even ondergeschikt wordt. Eens opgesloten, komt hij tot het besef dat hij geen kant meer uit kan. Dit kan eveneens tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Verbloem de situatie niet door de trailer eruit te laten zien als een stal. Lok je paard niet in de val of forceer hem niet de trailer op. Het antwoord is veel eenvoudiger: leer je paard om te gaan met de realiteit en leer hem zichzelf te laden. D.w.z. dat je paard uiteindelijk zelf de trailer oploopt. Jij kan in je eentje rustig de stang erachter doen, de klep sluiten en vervolgens het paard vooraan vastmaken. Hetzelfde geldt wat het uitladen betreft.

Isabel kan je in dit leerproces begeleiden zodat ook jij stressloos je paard in je eentje kan laden.

Heeft je paard effectief een trauma opgelopen, is het voor de veiligheid van paard en mens aangeraden om het paard in training te brengen. Uiteraard assisteert Isabel opdat het vervoer naar het Trainingscentrum zo veilig mogelijk verloopt.

Kleine moeilijkheden kunnen eventueel via huiswerk opgelost worden.